Nieuws

30-12-2020

<>< <>< <>< <>< <>< <>< <>< <>< <>< <>< <>< <>< <>< <>< <>< <>< <>< <>< <><

05-10-2020

<>< <>< <>< <>< <>< <>< <>< <>< <>< <>< <>< <>< <>< <>< <>< <>< <>< <>< <><

05-10-2020

Helaas moesten we allemaal de afgelopen 6 maanden pas op de plaats maken!
Het Corona-virus gooide lelijk roet in ons eten: we mochten al die tijd niet bij elkaar komen …
De oefenbijeenkomst in mei in Helvoirt om de mime van de 3 bomen in te oefenen: ging niet door!
De Nationale Dag van 27 juni naar Meersel-Dreef: ging niet door!
De muziekdag op 22 augustus: ging ook niet door!

Maar … het nieuwe Geloof en Lichtjaar 2020-2021 is begonnen!
En het wordt een echt feestjaar!

Want volgend jaar met Pasen bestaat Geloof en Licht Internationaal 50 jaar!
We hebben voor dit feestjaar een mooi thema ontvangen: “Een schat om te delen!”
Er is door iemand uit Spanje ook een mooi logo  bij gemaakt.
Kijk maar eens hier!

Ja, we hebben een schat om te delen!
Dus we houden de moed erin!
Voorzichtig zijn de meeste gemeenschappen in Nederland in september weer bij elkaar gekomen!
Op 1½ meter afstand van elkaar!
En ook al mochten we elkaar niet knuffelen, het was heerlijk om elkaar weer te ontmoeten!

<>< <>< <>< <>< <>< <>< <>< <>< <>< <>< <>< <>< <>< <>< <>< <>< <>< <>< <><

04-03-2020


Hoera, het is zover! 
De CD van onze provincie van Geloof en Licht “Hart van Europa” is klaar! 
De CD heet: “Bind uns zusammen”.
Er staan liedjes op in meerdere talen, maar vooral Duitstalige liedjes. 
Want een CD met alleen maar Nederlandse Geloof en Licht liedjes bestaat al.
Maar er staan toch ook enkele liedjes op met een Nederlandse refreintje.
De release is op zaterdag 7 maart in Medernach, Luxemburg. 
Daarna is hij te koop voor € 10,-

<>< <>< <>< <>< <>< <>< <>< <>< <>< <>< <>< <>< <>< <>< <>< <>< <>< <>< <><

04-03-2020

Tien jaar zonnestraaltjes in Haarlem

Afgelopen zondag­mid­dag 1 maart 2020 kwamen De Zonne­straaltjes in Haarlem bijeen voor het feest van hun 10-jarig bestaan. Het was deze keer net zoals elke andere maandelijkse ont­moe­ting: gewoon, gezellig bij elkaar: samen bid­den en zingen en samen de Eucha­ris­tie vieren met aalmoezenier Henk Niesten en diaken Ron Thè.  

Het is een mooie ge­meen­schap waar niet alleen mensen met een verstan­de­lijke beper­king, maar eigen­lijk ie­der­een zich spon­taan thuis voelt en zich als mens ge­waar­deerd en welkom voelt. Dat is iets heel moois.

Er waren deze keer natuurlijk ook extra gasten gekomen om de feestvreugde te verhogen: de hulpbisschop van Haarlem, Jan Hendriks, was als eregast bij de koffie; verder een aantal goede vrienden van de gemeenschap, o.a. Clara, Stephie en Victor met hun kinderen; vervolgens een kleine delegatie namens de Ark Haarlem; en tenslotte Truus, Loes, Jolanda en Hetty namens de andere gemeenschappen van Geloof & Licht Nederland. 

Deze middag werd er natuurlijk nog eens teruggekeken op de afgelopen tien jaar en ver­schil­lende leden van de ge­meen­schap ver­tel­den iets over hun erva­ringen: Greetje, Erik, Jeffrey, Anneke en anderen… zij kwamen om nooit meer weg te gaan.

Trudi van Rijt coördineert de maan­de­lijkse bij­een­komsten al tien jaar en dat was wel een reden om haar extra te bedanken en in het zonnetje te zetten.

Natuurlijk waren er verschillende felicitaties en kadootjes en iedereen kreeg een speciaal lichtje, dat door de bisschop werd gezegend. Na de mooie H. Mis was er nog een heerlijke Chinese maaltijd. Kortom: een hele feestelijke middag! ‘De Zonnestraaltjes’ is de jongste gemeenschap in Nederland. Zij kregen zondag dan ook een speciale opdracht mee voor de komende tijd: om vurig te bidden – als God wil – voor de geboorte van een nieuwe ge­meen­schap van Geloof en Licht in Nederland !

<>< <>< <>< <>< <>< <>< <>< <>< <>< <>< <>< <>< <>< <>< <>< <>< <>< <>< <><

02-02-2020

Feest van Geloof en Licht

Afgelopen zondag was het 2 februari, Feest van de Opdracht van de Heer, beter bekend als -Maria Lichtmis. Dit feest is het naamfeest van Geloof en Licht. Het is tevens de verjaardag van onze oudste gemeenschap in Nederland, “De Palster”. Zij vierden die dag hun 28ste verjaardag, dus heel Geloof en Licht Nederland was jarig!  En daarom kwamen de 3 gemeenschappen van Geloof en Licht uit Roermond met 45 leden bij elkaar in de Heilig Hartkerk. Onze bisschop, Mgr. Harrie Smeets kwam samen met ons en met de aanwezige parochianen de Eucharistie vieren en met ons kennismaken. Na de H. Mis was er alle tijd voor koffie met vlaai, voor ontmoeting en gezelligheid.

Met dank aan Pim Ermers voor de mooie foto’s.

Waarom is 2 februari de feestdag van Geloof en Licht?

Waarom werd de datum van 2 februari, het feest van de Opdracht van Jezus in de Tempel, geadopteerd als feestdag voor alle Geloof-en-Licht gemeenschappen in heel de wereld? Er is nooit lang en breed over gediscussieerd en er is ook nooit een officieel besluit over genomen. De keuze voor deze datum is geheel spontaan ontstaan. De eerste bedevaart van Geloof en Licht vond plaats met Pasen in 1971. Vervolgens besloot een van de Franse gemeenschappen in 1972 om een jaarlijkse viering te houden op het feest van Maria Lichtmis, de dag waarop Jezus wordt gepresenteerd als het Licht van de wereld. Het symbool van de brandende kaarsjes past daar uitstekend bij. Daarna verspreidde dit initiatief zich al snel als een lopend vuurtje over de hele wereld en het is niet moeilijk om te begrijpen waarom. Net zoals bij Geloof en Licht brengt het Feest van de Opdracht van Jezus in de Tempel ouders en kinderen met hun vrienden, Simeon en Hanna, bijeen.

<>< <>< <>< <>< <>< <>< <>< <>< <>< <>< <>< <>< <>< <>< <>< <>< <>< <>< <><

Sinds kort is in het Nederlands verkrijgbaar het boekje van Pater Jozef Larsen: 

“Geloof en Licht in het leven van alledag” – Brieven aan mijn broers en zusters

Dit boekje werd in 2008 in drie talen uitgegeven: in het Frans, Engels en Spaans. 

Pas nu, in 2019, is dit boekje in het Nederlands verschenen. 

Pater Jozef Larsen is overleden op 22 augustus 2013. 

Deze Nederlandse uitgave is een postuum eerbetoon aan hem, uit dankbaarheid voor de vriendschap en wijsheid 

die wij door de jaren heen, hier bij Geloof en Licht in Nederland, van Pater Jozef mochten ontvangen.