Gebed

Gebed van Geloof & Licht

Jezus,
Gij kwam op onze aarde
om uw en onze Vader aan ons te doen kennen
en om ons te leren van elkaar te houden.
Zend ons uw beloofde Geest.
Laat Hij van ons werktuigen van vrede en eenheid maken
in deze wereld van oorlog en verdeeldheid.
Jezus, Gij roept ons om U te volgen
in een gemeenschap van Geloof en Licht.
Wij willen “ja” tegen U zeggen.
Wij willen liefdevol verbonden leven
in deze grote familie die wij van U kregen
om ons verdriet en onze pijn,
onze vreugde en onze hoop
met elkaar te delen.
Leer ons onze wonden en onze zwakheid te aanvaarden
opdat uw kracht zich daarin openbaart.
Leer ons in al onze broers en zussen,
vooral in de allerzwaksten onder ons,
uw gelaat en uw nabij zijn te ontdekken.
Leer ons U te volgen op de wegen van uw Blijde Boodschap.
Jezus, neem uw verblijf in ons en in onze gemeenschappen,
zoals U eertijds in Maria verbleef.
Zij was het die U het eerst mocht verwelkomen.
Help ons om met haar altijd rechtop te staan aan de voet van het kruis,
dicht bij de gekruisigden van deze wereld.
Help ons te leven vanuit uw Verrijzenis.

Amen.