Stichters

STICHTERS VAN GELOOF EN LICHT


Marie-Hélène Mathieu

Lerares bijzonder onderwijs.
In 1963 richtte zij in Frankrijk het « Office Chrétien des Personnes Handicapées » (O.C.H.) op, een christelijke organisatie voor mensen met een beperking.
In 1986 startte zij « Ombres et Lumière », een tijdschrift dat zij leidde  tot 2000.
In 1971 stichtte zij, samen met Jean Vanier, de beweging van Geloof en Licht.
In 1979 werd ze gekozen tot internationaal coördinator van deze beweging.
In 1984 werd ze benoemd tot lid van de Pauselijke Raad voor de Leken.
In 1988 was ze de eerste vrouw die een vastenpredicatie mocht verzorgen in de Notre Dame van Parijs.
Ze heeft twee Franse onderscheidingen: Ridder in de nationale orde van verdienste en Officier in het Legioen van Eer. Geëerd door de Heilige Stoel met de onderscheiding Pro Ecclesia et Pontifice.

Haar grootvader van moeders kant stamt uit een Roermondse familie: Jos Beltjens.

Hij was de componist van o.a. het lied: « In ’t groene dal, in ’t stille dal »

De moeder van Marie-Hélène heeft altijd innig gebeden voor een G&L-gemeenschap in Roermond.


Jean Vanier

In 1950 verliet Jean Vanier de Koninklijke Marine van Canada om filosofie te gaan studeren. Na een doctoraat in de filosofie gaf hij les aan de universiteit van Toronto.
In 1964 richtte hij de eerste Ark-gemeenschap op door te gaan samenleven met twee volwassenen met een verstandelijke beperking, Loïc en Thaddée, in een klein huis in Trosly-Breuil in Oise, Frankrijk. Vandaag de dag zijn er 137 Ark-gemeenschappen, verspreid over 40 landen en 5 continenten.
In 1971 richtte hij Geloof en Licht op, samen met Marie-Hélène Mathieu.
In 1988 was hij een van de zestig leken die door Paus Johannes-Paulus II werden uitgenodigd om deel te nemen aan de bisschoppensynode in Rome over de roeping en zending van de leken in Kerk. In 1997 verleende deze paus hem de Paulus VI-prijs. Hij ontving daarnaast nog vele andere prijzen en eretitels zoals de Pacem in Terris Award (VS, 2013), de Templeton Prize (Fondation Templeton, VS, 2015) en Commandeur in het Legioen van Eer (Frankrijk, 2016). Hij overleed op 7 mei 2019.

In februari 2020 publiceerde Ark Internationaal de bevindingen van een onderzoek naar mogelijk seksueel grensoverschrijdend gedrag van Jean Vanier. De conclusies werden meegedeeld in een brief van de internationale verantwoordelijken van De Ark en vindt u hier:

De officiële reactie hierop van de raad van bestuur van Geloof en Licht Internationaal vindt u hier:

De reactie van Marie-Hélène Mathieu vindt u hier: