Religies

Christelijke en andere religies

Geloof en Licht is in 1971 geboren uit de wens om de verstandelijk gehandicapte mens en zijn familie te helpen hun plaats te vinden in Kerk en Maatschappij. In de loop der jaren ontwikkelden zich over de gehele wereld nieuwe gemeenschappen, geworteld in de verschillende christelijke tradities. Maar Geloof en Licht staat ook geheel open voor andere religies. Zo is er nu ook een Islamitische gemeenschap in Iran en er wordt gedacht aan het stichten van Joodse en Boedhistische gemeenschappen. Geloof en Licht is zich sinds haar geboorte meer en meer bewust geworden van haar specifieke roeping in de Kerk en Wereld, alsmede van haar oecumenische zending. Geloof en Licht gelooft dat de zwakke en gehandicapte mens een bron kan worden van eenheid in de maatschappij en in de kerk en ook tussen de religies en de volkeren. Immers in families waar oude vetes nooit konden worden bijgelegd, vindt verzoening plaats rond een beproeving. Gebrek aan nederigheid en eenvoud van hart blijft een ernstige hinderpaal tussen alle christenen. Verstandelijk gehandicapte mensen kunnen juist door de uitstraling van hun armoede en kwetsbaarheid, de christenen van verschillende gezindten binnenleiden in de zaligspreking van de armoede van geest, die het hun mogelijk maakt de Geest van God terug te vinden.

De christelijke gemeenschappen zijn geworteld in verschillende tradities: katholieke, orthodoxe, anglicaanse en protestantse. Meestal behoren de gemeenschappen tot één kerk; enkele zijn echter interconfessioneel. Christenen van verschillende belijdenissen worden aangespoord hun geloof en hun liefde voor Jezus te verdiepen in hun eigen Kerk. In de ontmoetingen van de diverse gemeenschappen gaat men na hoe men samen kan bidden als broers en zussen verenigd in Jezus Christus. Allen zijn geroepen om in vreugde de echte christelijke waarden te ontdekken en te waarderen: waarden die hun bron hebben in hun gezamenlijk erfgoed.